Hur har slaveriet påverkat synen på svarta människor i USA?

Besvarad av Ella Styf
Fråga: 
Hur har slaveriet påverkat synen på svarta människor i USA?
Svar: 

Slaveri och rastänkande hänger nära ihop. Att en grupp människor anser sig ha rätt att behandla en annan på ett kränkande och nedvärderande sätt. Tyvärr är fenomenet inte historiskt avgränsat utan i högsta grad aktuellt och existerande än idag. Men det omfattande slaveriet i USA och därmed synen på vita och svarta människor har fått vittgående konsekvenser för hela det amerikanska samhället - något som har förblivit ett stort problem. Fördomar och okunskap kan ta lång tid att råda bot på, och vägen till jämlikhet vara lång. Vill du fördjupa dig i frågeställningen så kan jag föreslå följande böcker:
Karin Henriksson, En droppe svart blod : ras och tolerans i USA (2013) 
Lilian Thuram, Mina svarta stjärnor : från Lucy till Barack Obama (2015)

20 november 2017 - 14:01