Rödrävens populationskurva från 1900- till 2000-talet

Besvarad av Lennart Kihlberg
Fråga: 
Hur har rödrävens populationskurva sett ut från 1900-talet till 2000-talet? .
Svar: 

Det är svårt att fastställa några exakta siffror angående rödrävarnas population. Detta beroende på den stora mängden. Det rör sig om minst 100 000 djur enbart i Sverige.

Antalet rödrävar tycks därtill skifta kraftigt från år till år (tillgång till sork är en faktor i sammanhanget). Något som också försvårar för den som är ute efter precision hos siffrorna.

Någon egentlig populationskurva kan jag tyvärr inte presentera. Det närmaste jag kommer är en text från Svenska Jägareförbundet där man får en ganska bra bild av hur populationen sjunkit och stigit under årens lopp:

http://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande/artpresentation/daggdjur/rod...

Jag bifogar även en pdf-fil där man kan fördjupa sig litet in tätheten av rödräv:
 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.4b2051c513030542a9280008305/13...

5 februari 2015 - 13:47