Hur har maktspråk påverkat vårt samhälle?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
hur har maktspråk påverkat vårat samhälle.
Svar: 

En stor och spännande fråga, där det finns många olika infallsvinklar. Här får du länkar till några olika texter som diskuterar frågan:

I språket ligger makten
http://www.lt.se/opinion/debatt/i-spraket-ligger-makten
Makten går till den som kan språket
http://spraktidningen.se/artiklar/2013/11/makten-gar-till-den-som-kan-spraket
Vilken makt har ditt språk?
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/vilken-makt-har-ditt-sprak-697313.aspx
Hon studerar språkets makt
https://www.svt.se/kultur/medier/hon-studerar-sprakets-makt

19 januari 2018 - 11:04

Kategorier