Hur har kristendomen påverkat samhället?

Besvarad av Markus Hammargren
Fråga: 
hur har kristendomen påverkat samhället
Svar: 

SO-rummet har en film om hur religion påverkar samhället i Sverige.
En bit in i filmen finns ett kort avsnitt om religion och det svenska samhället som jag tror svarar på din fråga.

Religion, och då även kristendomen, kan påverka samhället på några olika övergripande sätt. 

Värderingar – Religionen kan forma människors värderingar och åsikter om rätt och fel, hur man bör bete sig, normer m.m. Detta värderingar påverkar även politiken och lagarna i landet. 
Beteende – Religionen styr alltså människors värderingar och därmed också beteenden i frågor om rätt och fel, men kan även vara grunden för hur t ex begravning, sjukvård, äktenskap och andra riter ska arrangeras.
https://www.so-rummet.se/content/religion-och-samhalle

17 september 2020 - 17:38

Kategorier