Hur har invandringspolitiken sett ut från tiden Sverige blev ett invandringsland?

Besvarad av Marta Fernandez...
Fråga: 
Hur har invandringspolitiken sett ut från tiden Sverige blev ett invandringsland? D.v.s 1945 och framåt.
Svar: 

På bl a Migrationsverkets hemsida kan man läsa att det var först efter andra världskriget som Sverige blev ett land man invandrade till och inte utvandrade från. Många som kom hit var flyktingar från Tyskland, våra nordiska grannländer och Baltikum. Senare kom även arbetskraftsinvandringen från bl a Italien, Grekland och Jugoslavien. Läs gärna mer här:

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Hi... 

Statistiska Centralbyrån har ett diagram över hur invandring- och utvandring sett ut 1850-2015:

http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/mann...

Tips på litteratur där du kan läsa mer om invandringen efter 1945 är "Svensk invandringspolitik under 500 år: 1512 – 2012" av Julia Boguslaw.

24 november 2016 - 19:46