Hur har det danska språket påverkat skånskan?

Besvarad av Emelie Berggren
Fråga: 
Hur danskan har påverkat skånskan?
Svar: 

Skånskan har en del likheter med danska dialekter. Det som danskan och skånskan har gemensamt är till exempel mjuka p, t och k efter långa vokaler. Istället för exempelvis "kaka" med K säger man på skånska "kaga", som på danska blir "kage". "Gapa"  blir på skånska "gaba" och på danska "gabe". "Pipa" blir "piba" på skånska eller "pibe" på danska. 

Många tror att skånskan bara är en försvenskad danska men ny forskning visar på att skånskans ursprung har fler influenser än så. Till exempel så kommer troligtvis de rullande tungrots r-en inte från danskan, utan från franskans skorrande. 

Du får ett kort svar men kan läsa vidare på dessa länkar:

 

7 juli 2020 - 20:45

Kategorier