Hur hänger språklig variation samman?

Besvarad av Nina Olsson
Fråga: 
Hur hänger språklig variation samman med talare, syfte och kommunikationssituation?
Svar: 

Språkvariation är ett brett begrepp inom språksociologin, som du kan läsa mer om i exempelvis uppslagsverk som Nationalencyklopedin. 
På youtube kan du här lyssna på en fördjupad och pedagogisk föreläsning om hur tal, syfte och kommunikation hänger samman. Detta är bara en av flera föreläsningar som du kommer åt via Youtube, så här kan du söka efter andra liknande föreläsningar. I tidskriften Språktidningen går det att hitta intressanta artiklar online, t ex denna som handlar om språkvariationer som dialekter. Lycka till!

26 maj 2020 - 9:13

Kategorier