Hur hänger hälsa och lärande ihop?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
hur hänger hälsa och lärande ihop?
Svar: 

Intressant fråga, där det forskas en hel del f.n. De flesta tycks dock vara ganska överens om att den som mår bra både fysiskt och psykiskt har lättare att ta till sig ny kunskap. Läs mer i följande artiklar och rapporter:

Elevhälsa och lärande hänger ihop
http://www.skolledarna.se/Skolledaren/Artikelarkiv/2015/Elevhalsa-och-larande-hor-ihop/
Hälsa och lärande
http://www.vgregion.se/upload/Folkh%C3%A4lsa/Informationsmaterial/H%C3%A4lsofr%C3%A4mjande_skolutveckling_folder.pdf
Kunskap om hälsa och lärande översikt (kan laddas ner i pdf-format)
https://publikationer.vr.se/produkt/kunskap-om-halsa-och-larare-en-oversikt-av-ett-forskningsfalt-under-utbildningsvetenskap/

 

26 januari 2017 - 22:31