Hur hade nazisterna kunnat missbruka dagens genteknik?

Besvarad av Urban Lindqvist
Fråga: 
Hur hade nazistarna kunnat missbruka "dagens" genteknik?
Svar: 

Jag utgår från att du menar de tyska nazisterna under första halvan av 1900-talet. Först några ord om DNA/arvsmassa (som gener består av). När nya levande varelser bildas och växer kopierar DNA:t sig själv. Ibland blir det fel vid kopieringen så att det uppstår mutationer och dessa mutationer kan ärvas av barn och barnbarn och så vidare. Det är detta som driver evolutionen och ger upphov till nya arter. Här är en enkel illustration av det: http://manada.se/Naturkunskap/Celler_DNA/Mutation.pdf

Genom människans historia har det skett en stor mängd mutationer och man har kartlagt dessa och delat in dem i så kallade haplogrupper. Eftersom olika delar av DNA ärvs på olika sätt tillhör varje man två olika haplogrupper (Y-DNA och mt-DNA) och varje kvinna en haplogrupp (mt-DNA). Här kan du se hur de olika typerna av DNA ärvs: http://ssgg.se/lar-dig-dna/

Om vi nu tänker oss att det för 10 000 år sedan skedde en viss mutation hos en person och den mutationen sedan har ärvts i mängder av generationer och gett upphov till flera släkter som spridit sig över världen, då tillhör alla människor som härstammar direkt från den här personen och bär på samma mutation samma haplogrupp. Och eftersom många grupper av människor av olika skäl (såsom religion, kultur, geografisk isolering) under långa tider gift sig och skaffat barn inom samma grupp, så har många haplogrupper kommit att dominera bland olika grupper av människor.

Exempelvis kan man konstatera att det finns ganska många judar som tillhör haplogruppen E-M215 (även kallad E1b1b) och här finns naturligtvis en fara om man ser till möjligheter att missbruka kunskapen, inte bara genom att använda DNA för att kartlägga och identifiera människor av en viss typ, utan också genom att dra den felaktiga slutsatsen att E-M215 härmed skulle vara en specifikt judisk haplogrupp. I själva verket finns det massor av andra människor som också tillhör den gruppen, eftersom den uppstod långt före judendomen.

Ett annat sätt att missbruka DNA är att först testa en massa personer som man (utan att blanda in DNA) har definierat som till exempel judar eller romer och skapa en databas över dem, och sedan testa den övriga befolkningen och se vilka som är släkt med personerna i databasen och hur nära släkt de är, det vill säga hur mycket gemensamt DNA de har. I det här fallet skulle man inte använda haplogrupper (Y-DNA/mt-DNA) utan autosomalt DNA eller X-DNA (se länken ovan).

Detta är ett par exempel på hur man skulle kunna använda DNA för att identifiera människor som man vill ringa in. Vad nazisterna i Tyskland under 30- och 40-talet sedan skulle ha gjort med dessa människor kan vi ana oss till utifrån det facit vi har idag. Sannolikt skulle de antingen ha tagit livet av dem direkt eller så skulle de ha experimenterat med deras arvsmassa och försökt modifiera den på liknande sätt som man idag gör med växter och vissa djur för att framhäva önskade och undertrycka oönskade egenskaper.

Här kan du läsa lite mer om några olika delar av frågan:
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-M215_(Y-DNA)
http://genteknik.nu/vaxtforadling/
http://genteknik.nu/transgena-djur/

11 september 2017 - 0:01