Hur gör man en deskriptiv analys?

Besvarad av Magnus Lind
Fråga: 
Hur gör man en deskriptiv analys?
Svar: 

Deskriptiv analys kan betyda lite olika saker. Men jag tror att du undrar hur man gör det inom statistiken.
Det innebär att man presenterar insamlad data på ett beskrivande (deskriptivt) och förklarande sätt.
Exempel om man mäter längden för män och kvinnor så måste man beskriva statistiken tydligt för att kunna dra några slutsatser.
Gör man ett stapeldiagram kommer man då att se att män i allmänhet är längre än kvinnor, men att det finns kvinnor som är längre än männens medellängd.
Detta ser man snabbt och enkelt genom en deskriptiv analys av mätmaterialet.

Man brukar även prata om läge, spridning och form.
Läget är kärnan i materialet - där flest värden finns. Den längd flest har. 
Spridning beskriver hur mycket värdena varierar kring läget (kärnan). Tex hur många är kortare och längre än den längd flest har.
Form beskriver om materialet är skevt eller toppigt. I ett diagram över längd så är materialet toppigt, dvs många hamnar i mitten och så blir det färre ju kortare och längre personerna är.

Detta är den enkla förklaringen. I boken nedan utvecklas detta resonemang.

Källa
Gellerstedt, Martin. Statistiska metoder för kvalitetsutveckling. Studentlitteratur, 1997.

 

20 november 2016 - 11:44

Kategorier