referens uppsats

Besvarad av Olle Bäckström
Fråga: 
Hur gör jag lättast för att få en korrekt referens att hänvisa till i min uppsats?
Svar: 

Det finns olika system för att skriva referenser. Du måste då välja ett av dessa system om inte läraren bestämt sig för något. Bl.a.  Mittuniversitetet har skrivit en sida om detta: http://www.bib.miun.se/student/skriva/referenser/ Du kan även läsa  några lämpliga böcker i ämnet. Exempelvis Siv Strömquist Uppsatshandboken , Lotte Rienecker Att skriva en bra uppsats, Jan Trost Att skriva uppsats med akribi.
Hoppas det gåtr bra!
Vänliga hälsningar
Olle Bäckström
Sambiblioteket
olle.backstrom@sambiblioteket.se

30 april 2014 - 10:22

Kategorier