Hur gick expansionen/utbredningen till under andra världskriget?