Hur går transporten av ris till?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hur går transporten av ris till Sverige till? Förpackas riset i fabriker i Sverige eller utomlands?
Svar: 

Ris är inte en färskvara som måste nå konsumenter snabbt, troligtvis transporteras det alltså oftast med fartyg och sedan med lastbil. Var det förpackas skiljer sig nog från företag till företag, och anges på förpackningen när du köper riset. Risets stora miljöpåverkan sker dock under odlingen, inte under transport.

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter...
http://smasteg.nu/sa-blir-riset-mer-miljoevaenligt

Här kan du se vad vi svarat tidigare på liknande frågor: http://bibblansvarar.se/sv/arkivet?text=ris

14 mars 2016 - 10:21