Hur går kloning till?

Besvarad av Krister Aronsson
Fråga: 
Hur går kloning till?
Svar: 

Kloning kan göras på ett par olika sätt. En metod innebär att göra en provrörsbefruktning och sedan klyva embryot i två delar. Delarna förs sedan in i varsin fostermoder.  En annan metod gör det möjligt att skapa kopior av redan uppvuxna djur. För mer om den mer komplicerade metoden och annan information finns en skrift från gentekniknämnden på http://www.genteknik.se/Uploads/Files/21.pdf

15 februari 2017 - 13:36