Hur gammal är Sveriges flagga?

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
Hur gammal är Sveriges flagga?
Svar: 

På wikipedia kan man läsa om flaggan och att  "De första riktiga beläggen för flaggan är från 1500-talet och den första officiella beskrivningen finns i ett kungligt brev från 19 april 1562" Men det finns flera teorier om att den är ännu äldre, kanske från medeltiden. Läs mer här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_flagga

4 september 2019 - 11:45

Kategorier