Hur gammal är ramsan "Vi komma ifrån Ria Ra"?

Besvarad av Anja Holmström
Fråga: 
Hur gammal är ramsan till barnens lek "Vi komma från Ria Ra? Vad vet man om ursprunget? http://www.kysy.fi/kysymys/miten-jatkuu-lastenlaululoru-kotini-riooraa-riooraa
Svar: 

Ramsan Vi komma ifrån ria ra​ kom troligen till Sverige via Norge eller Danmark. (Man tror att orden ”ria ra” kan vara en förvanskning av ”vida hav”.)
På skolgårdar runt om i världen kan man se barn stå två och två eller i ring och klappa händerna mot varandra till en ramsa eller sång, ofta med obegripliga ord. Ramsorna eller sångerna är sällan exakt lika, det finns en mängd olika variationer av dem, men likheterna är ändå så stora att det inte är någon tvekan om att det är samma lek som färdats mellan skolgårdarna – och till och med kontinenterna. Lekarna överförs muntligt från barn till barn.
Sångleken Bro bro breja, var känd i Europa redan på medeltiden. Vi komma ifrån ria ra​ är förmodligen inte lika gammal.

​Du kan klicka på länkarna och läsa mer om sånglekar.
UR-Sång i sikte

Institutet för språk och folkminnen

Anne Johansson om sånglekar

 

5 mars 2019 - 13:44