Hur funkar en atombomb?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur exploderar en atombomb?
Svar: 

Fissionsvapen, eller atombomber, får sin energi från fission, det vill säga genom klyvning av tyngre atomkärnor. Detta åstadkoms genom att tillräckligt mycket klyvbart material koncentreras till en liten volym, vilket medför att en kärnreaktion uppkommer.

Du kan läsa mer om mer här:
Lär om kärnvapen, en hemsida om kärnvapen utan att ha supersvårt språk
Kärnvapen på wikipedia
Om oss på Bibblan svaras hemsida(vi svarar bara på en fråga i taget)

5 december 2018 - 13:09