Hur fungerar kärnkraft?

Besvarad av Marta Fernandez...
Fråga: 
Hur fungerar kärnkraft?
Svar: 

"I ett kärnkraftverk utvinns energi genom klyvning av atomkärnor. Processen kallas fission, och värmer vatten så att ånga bildas. Ångan driver en turbin som i sin tur driver en generator som producerar el" står det på Vattenfalls hemsida: https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/karnkra...

Läs gärna mer här: 

https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/el/produktion/karnkraft/
https://el.se/artiklar/karnkraft

Du kan även se en liten film om hur kärnkraft fungerar på Ur Skola: https://urskola.se/Produkter/168197-Fatta-fakta-Karnkraft

31 oktober 2017 - 14:00