Hur fungerar Iraks rättsystem?

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Hur fungerar Iraks rättsystem?
Svar: 

Irak har; "mixed legal system of civil and Islamic law" , som World Factbook uttrycker det: 
World Factbook -CIA https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html (hämtad 2015-09-30)

Såhär står det i Nationalencykopedin:
"De viktigaste lagverken i Irak är civillagen, handelslagen, civilprocesslagen, strafflagen och straffprocesslagen. Civillagen täcker endast förmögenhetsrätten, medan familje- och arvsrätten regleras av de berördas personliga religiösa rätt, dvs. för majoriteten av landets befolkning av islamisk rätt. Domstolsorganisationen förestås av en kassationsdomstol (i mål avseende statens säkerhet av en revolutionstribunal). De lägre instanserna inkluderar olika domstolstyper, däribland religiösa domstolar. Dödsstraff utdöms för vissa grova brott." Nationalencyklopedin, Irak. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/irak (hämtad 2015-09-30)

En annan bra källa är Landgudien, som har en ganska lång artikel om just rättssystemet, där kan du bl a läsa att: "Stor nyckfullhet råder inom hela rättsväsendet, från gripanden via oprofessionella utredningar och otillräckliga rättegångar fram till domar som ofta påverkats av korruption. Detta har i hög grad varit kopplat till våldsamheterna i landet."
Landguiden https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Irak/Politiskt-System (hämtad 2015-09-30) Du kan läsa mer t ex på engelskspråkiga wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Iraq

30 september 2015 - 9:15