Hur fungerar gruvdriften?

Besvarad av Jan Gustafson
Fråga: 
Hur fungerar gruvdriften? och varför andvänder man den istället för andra sätt?
Svar: 

”En gruva är en plats där man bryter malm och mineral. Gruvbrytning kan ske under jord eller ovan jord i så kallade dagbrott.
Gruvdrift är ofta kombinerad med ett anrikningsverk (mineralberedningsverk), där malmen renas till koncentrat, sliger, pellets, för vidare transport till smältverk. Vid gruvor finns ofta schakt. Ovanför schakten är det vanligt med en uppfordringsanläggning för transporter upp och ner ur gruvan. Den tornliknande byggnad som oftast står över schaktet kallas lave eller gruvlave.
Den äldsta kända gruvan är "Lejongrottan" i Swaziland. Kända äldre gruvor i Sverige som idag är välbesökta turistmål är Sala silvergruva som bland annat är uthackad med den äldre tillmakningsmetoden och Falu koppargruva.”

Detta är hämtat från Wikipedia. Där kan du läsa mer:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gruvdrift

8 februari 2018 - 11:38