Genmodifiering på människor

Besvarad av Karin Wendel
Fråga: 
Hur fungerar genmodifiering på människor?
Svar: 

Genmodifiering innebär att man ändrar arvsanlagen. En ny gen kan sättas in, men det kan också vara så att en viss gen stängs av.
På människor utför man genterapi för att reparera en skadad gen eller återställa normal funktion.  Det kan liknas vid en transplantation med gener istället för organ. Tekniken man använder kallas hybrid-DNA-teknik.
Läs mer på http://genteknik.nu . Där finns ett avsnitt om genteknik på människor och det finns också länkar för vidare studier.

28 januari 2015 - 16:46