Hur fungerar företagens ekonomi?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
hur företagens ekonomi fungerar?
Svar: 

En grundläggande genomgång av hur det fungerar finns i SO-rummet:

Företagets ekonomi: Produktionsfaktorer
http://www.so-rummet.se/content/foretagets-ekonomi-produktionsfaktorer

Det finns dessutom flera faktaböcker/läroböcker i ämnet, t.ex.:

Företagsekonomi i praktik och princip / Magnus Frostenson & Frans Prenkert, 2015

Företagsekonomi 100. Faktabok / Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson, 2015
 

23 mars 2017 - 12:53

Kategorier