Hur fungerar en propeller?

Fråga: 
Hur fungerar en propeller? Spelar längd och bredd på bladen roll? vilken roll isåfall? Varför sitter propellern bak på båtar och fram på flygplan? Uppskattar långa svar tack.
Svar: 

I Nationalencyklopedin förklarar de propellerfunktionen på följande sätt: "propeller (eng., av propel 'driva framåt', av lat. prope´llo 'driva framåt', 'kasta fram'), anordning för framdrivning av bl.a. fartyg och flygplan. Framdriftskraften erhålls genom att vattnet eller luften accelereras akterut så att hastigheten i propellerstrålen blir högre än i det omgivande mediet. En propeller består av ett antal blad, anslutna till ett nav monterat på en roterande propelleraxel. Som ursprungsnamnet skruvpropeller från mitten av 1800-talet antyder är bladen oftast en del av en skruvyta. Dennas stigningsvinkel varierar radiellt. Bladen är formade som vingar vars krökning och anfallsvinkel avgör hur stora de resulterande krafterna blir. Planformen kan vara symmetrisk eller, för att minska vibrationerna, ha en viss bakåtsvepning i förhållande till rotationsriktningen. Propellerns blad kan vara fasta eller vridbara, varvid deras stigning kan anpassas till olika driftsförhållanden. Vid stoppmanövrer kan bladen vridas så att en bromsande kraft erhålls utan att maskineriet reverseras". Källa: propeller. http://www.ne.se/lang/propeller, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-02-06. Finns mera att läsa i Nationalencyklopedin.

Studenter vid Kungl. Tekniska Högskolan har skrivit ett arbete om propellerteknik. Du kan läsa den via länken:
http://flygmac7.flyg.kth.se/~cdio/cdio-site_old/old_projects/sap/design/...

Här hittar du mera fakta om flyg och flygteknik:
http://www.sfhm.se/upload/Flyg/Barn%20och%20skola/L%C3%A4rarhandledning/...

http://www.flygplan24.se/flygteknik/

http://www.howstuffworks.com/transport/flight/modern/airplane18.htm

Här får du veta varför ubåtar har propellern bak:
http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/eng99/eng99492.htm

3 februari 2012 - 14:55