Hur fungerar en kompass?

Besvarad av Maria U Andersson
Fråga: 
Hur fungerar en kompass?
Svar: 

En kompass pekar ut väderstrecken med hjälp av jordens magnetfält. I kompassen finns en magnetisk metallnål som riktar in sig mot jordens nordpol.

Du kan läsa mer om kompasser hos Tekniska museet: http://www.100innovationer.com/svensk/innovationerna/innovationer/kompass.234.html

NE junior: https://www.ne.se/junior/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kompass

Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kompass

 

7 mars 2019 - 11:30