Hur fungerar en bränslecell?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur fungerar en bränslecell?
Svar: 

En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet. på Wikipedia kan du bland annat läsa: "Bränslecellen består av en elektrolyt (ämne som kan leda ström eftersom den innehåller joner som är små laddade partiklar) mellan två elektroder, katoden, som är positiv, och anoden, som är negativ. Bränslet och oxidationsmedlet tillförs elektroderna utifrån och lagras inte inne i cellen som i ett konventionellt primär- eller sekundärbatteri. Ett flödesbatteri kan sägas vara en bränslecell som är uppladdningsbart."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4nslecell

Andra artiklar om bränsleceller:
http://www.vatgas.se/faktabank/bransleceller/
https://www.nyteknik.se/fordon/tva-steg-mot-effektivare-bransleceller-68...
https://fof.se/textruta/sex-typer-av-bransleceller

 

25 oktober 2018 - 15:08