Hur fungerar en bil?

Besvarad av Kristina Apelqvist
Fråga: 
Hur fungerar en bil?
Svar: 

Hur fungerar en bil kan delas upp i flera områden, till exempel: hur kan en bil röra sig? hur kör man? Jag ska ge en lite förenklad förklaring till hur bilen över huvud taget kan röra sig. 

I motorn på en bensindriven bil finns det cylindrar, ofta 4 eller 8 stycken. I varje cylinder (som ser ut som ett rör) sitter en kolv, ett slags stång. Kolven och cylindern arbetar i fyra steg. Först pressas kolven  ner i cylindern samtidigt som luft och bränsle kommer in genom små öppningar, valv. Valven täpps igen och kolven dras uppåt, vilket gör att luft- och bränsleblandningen komprimeras (pressas ihop) i ena delen av cylindern. I tredje steget antänds bränslet så det exploderar och då pressas kolven åter ner i cylindern. Sedan åker kolven upp igen, samtidigt som avgaserna (från explosionen) åker ut. 

Varje kolv rör sig alltså upp och ner, men de gör det inte samtidigt. En cylinder/kolv är i steg 1, nästa är i steg 2 och så vidare, så att det hela tiden finns en kolv som är högst upp och en som är längst ner. Kolvarna sitter fast i en vevaxel, som snurrar runt av kolvarnas rörelse. Här är en bild på Wikipedia som visar hur det fungerar.

Vevaxeln sitter fast vid drivaxeln, som får hjulen att snurra. Genom att koppla ihop en växellåda med drivaxeln kan man också köra på olika växlar, vilket innebär att man får däcken att rulla i olika hastigheter. Med gaspedalen kan man spruta in olika mängder bränsle i motorn: ju mer bränsle motorn får, desto fortare kan den arbeta (driva kolvarna upp och ner).

För att förstå hur bilen fungerar är det kanske lättast att titta i en bok som har både text och bilder. En äldre bok, som fortfarande har bra information, är:
David Macaulay, Så funkar maskiner och redskap (1989, nyare upplaga 1999).
På biblioteket kan du hitta fler böcker om bilar och andra fordon.

12 september 2018 - 8:37