Hur fungerar en bil?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur fungerar en bil?
Svar: 

Hur en bil fungerar är helt olika beroende på modell och märke, men jag tänker att du förmodlen funderar på hur motorn fungerar:

"Kortfattat kan man säga att en motor är en maskin som omvandlar energi till mekanisk rörelse, d.v.s. den tillförda energin omvandlas av motorn till rörelseenergi för att driva.

Vanligtvis när man pratar om motorer så handlar det om förbränningsmotorer eller elektriska motorer. Förbränningsmotorer hittar man generellt sett i bilar, medan elektriska motorer är mycket vanligare inom industrin, för att driva t.ex. transportband eller truckar, samt i rent vardagliga föremål som t.ex. radiostyrda bilar eller läsarmen i en hårddisk med roterande disk.

Förbränningsmotorer
I förbränningsmotorer är det ett bränsles (t.ex. bensin) kemiska energi som utnyttjas för att skapa den mekaniska rörelsen. Om man ser på förbränningsmotorn i en bil så handlar det, något förenklat, om att man låter bensinen reagera på ett kemiskt vis med ett oxidationsmedel, som i detta fall är vanlig luft. Luft-/bensinblandningen antänds sedan av ett tändstift, vilket medför att en värmeskapande process startas. Det är sedan värmen och gastrycket i denna process som förmedlar den kemiska energin till den rena mekaniska rörelsen, d.v.s. att driva bilen framåt/bakåt." //hur fungerar?.se

Hur fungerar?, motorer. https://hurfungerar.se/teknik/maskiner/motorer

Du kan också kolla på det här klippen på youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=y6vhsA54coU

7 september 2017 - 13:44