Hur framställs stål?

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Hur framställs stål?
Svar: 

Ett kort svar är: "Man tillverkar stål av råjärn, som innehåller 4–5 procent kol. Man blåser syrgas genom eller mot smält järn. Då förenas en del av kolet med syrgasen och bildar koloxid. Koloxiden försvinner, mängden kol i järnet sjunker och man har fått stål. Detta kallas att järnet färskas."

Nationalencyklopedin Junior, stål http://www.ne.se/junior/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/stål (hämtad 2016-02-03).

Mer detaljer kan du hitta t ex i Wikipedia på uppslagsordet stål: https://sv.wikipedia.org/wiki/Stål liksom i Nationalencyklopedin, på uppslagsordet stålframställning http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stålframställning 

 

3 februari 2016 - 8:11