hur framställs silver

Besvarad av Jan Gustafson
Fråga: 
hur framställs silver
Svar: 

I Forskning och framsteg skrev man för några år sedan om denna fråga:
"Svar: Silver utvinns från mycket mer varierande råvaror än till exempel järn, och metoderna skiljer sig därför också åt. Ofta är silvret en biprodukt från bly-, bly/zink- eller kopparmalm. Ungefär 70 procent av det silver som produceras globalt kommer från gruvbrytning, medan 20–30 procent återvinns från exempelvis kemikalier från fotografisk industri, elektronikskrot samt smycken.
I malm förekommer silver vanligtvis i form av mineralet Ag2S. Om vi tänker oss att världens samlade produktion av silver från gruvbrytning utgörs av tio silvertackor så kommer nästan fyra av de tackorna från bly/zinkmalm, medan två kommer från kopparmalm och drygt en tacka från guldmalm. Bara tre av de tio tackorna kommer från primär silvermalm, det vill säga malm som i första hand bryts för silvrets skull.
Det vanligaste sättet att utvinna silver från primär silvermalm är cyanidlakning."

Det finns mer information i artikeln:
https://fof.se/tidning/2013/6/artikel/silver-ar-ofta-en-biprodukt

19 mars 2019 - 16:16