Hur framställs plast(termoplaster)?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur framställs plast(termoplaster)? gärna i kemi nivå
Svar: 

Du hittar bra översiktliga artiklar både i Nationalencyklopedin (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/plast/tillverkning) och Wikipedia (https://sv.wikipedia.org/wiki/Plast), där du även kan kolla referenserna i slutet. 
En kemiskt inriktad text (med länkar till ytterligare information i slutet av artikeln) finns i Encyclopaedia Britannica:
https://www.britannica.com/science/plastic

20 februari 2018 - 21:44