Hur fördärvar mjölkindustrin jorden?

Besvarad av Alexandra Melander
Fråga: 
Hur fördärvar mjölkindustrin vår jord?
Svar: 

På livsmedelsverkets hemsida kan du läsa om hur stor klimatpåverkan ägg, mjölk och ost har. Såhär står det bland annat i artikeln: 
"1 kg mjölk orsakar 1-1,5 kg växthusgaser och 1 kg ost 10-15 kg. Utsläppen av växthusgaser kommer framför allt från kornas fodersmältning, som producerar metangaser. Även lagring av kogödsel och produktion av foder bidrar till utsläpp av växthusgaser. Olika typer av foder ger olika stora utsläpp. Grovfoder orsakar betydligt lägre utsläpp än kraftfoder från soja." (https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/miljo/miljosmarta-...)

Samtidigt står det att: "Betande mjölkkor bidrar till ett öppet landskap. Det kan i sin tur öka den biologiska mångfalden eftersom det skapar variation i landskapet. Mejeriprodukter kan med andra ord bidra till ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv." (https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/miljo/miljosmarta-...).

Så vi kan inte ensidigt säga att mjölindustrin endast förstör vår jord. 

En annan intressant studie kring miljöpåverkan från mjölk respektive havredryck kommer från Sveriges lantbruksuniversitet och du hittar den här: https://pub.epsilon.slu.se/12890/7/roos_et_al_151204.pdf 

11 februari 2018 - 12:20