Hur fördärvar köttproduktionen vår jord?

Besvarad av Annika Malmborg
Fråga: 
hur fördärvar köttproduktionen vår jord?
Svar: 

Främst genom växthusgaser,
växthusgaser bidrar till att förstärka den naturliga växthuseffekten vilket leder till ett varmare klimat.

På livsmedelverkets hemsida finns det en beskrivning på vilken påverkan köttproduktionen
har på joden, både positiv och negativt.

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/miljo/miljosmarta-...

Enligt jordbruksverkets hemsida står produktionen för 15% av världens utsläpp

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatp...

 

5 december 2017 - 16:53