hur förbättrades arbetshemmen

Besvarad av Anngerd Thegel
Fråga: 
hur förbättrades arbetshemmen i Sverige under 1800-talet?
Svar: 

För att hitta information om arbetshem bör du leta i böcker om funktionshindrades situation historiskt sett. Några boktips kommer här nedan:

Söder, Mårten: Anstalter för utvecklingsstörda
Andersson, Bo Inte som andra
Funktionshindrade i ett historiskt perspektiv red Staffan Förhammar & Marie C Nilsson
Grunewald Från idiot till medborgare

De här böckerna finns på många bibliotek, finns de inte där du brukar låna, kan de lånas in som fjärrlån.

14 november 2011 - 22:53