Hur flyger fjärilar

Besvarad av Therese Hammarsten
Fråga: 
Varför fladdrar fjärilar hit och dit när de flyger? Flugor, bin och t.ex. fåglar verkar mer målmedvetna i sitt flygande.
Svar: 

Svaret på din fråga handlar dels om om aerodynamik, det vill säga hur insektens kropp och vingar är utformade.

Ju större vingar och kropp som bromsar luften, desto långsammare går det.
Om du vill läsa mer om insekters flygmuskulatur, finns mycket läsvärt på
Lunds universitets frågetjänst Fråga en Zoolog. http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Flyga_insekter.html

Skillnaden på antalet vingslag i minuten mellan exempelvis en dagfjäril och ett knott, skiljer sig åt med cirka 1000 vingslag. 
Detta påverkar hur snabbt en insekt kan flyga. 
Du kan läsa mer om detta på Naturhistoriska riksmuseet. Där finns också jämförelser i insekters flyghastighet och antal vingslag per minut.
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/insekterochspindeldjur/allmantominsekter/insektersflykt.1114.html

Trots att det kanske verkar som att fjärilarna mest fladdrar omkring, så har de flera sätt att hitta rätt. När de flyger långsamt kan de använda sina ögon för att hitta. Vid högre hastigheter, och om det blåser, så fungerar deras antenner som ett känselspröt för att hålla sig på banan. 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7118965

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! 

16 juli 2019 - 11:17