Hur finansieras "transkollon"?

Besvarad av Therese Hammarsten
Fråga: 
Finansieras "transkollon" för barn upp till 12 år av skattebetalarna, helt eller delvis?
Svar: 

Det är förbundet för transpersoner och närstående, Transammans, som arrangerar transkollo. Dessa finansieras av bidrag, både från privatpersoner och från MUFC. I Myndigheten för unga och civilsamhällefrågors årsredovisning för 2018 går att läsa att Transammans fått 150 000 kr i organisations- och etableringsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella och transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, i syfte att stärka HBTQ-personers ställning i samhället. 

Årsredovisningen går att läsa här: 
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/mucf_arsre...

24 augusti 2019 - 13:37