Hur fick de latinska bokstäverna sin form?

Besvarad av Lena Airi Palm ...
Fråga: 
Hejsan! Hur fick (de latinska) bokstäverna sin form?
Svar: 

Det latinska alfabetet har vuxit fram genom påverkan av andra språk.
Det finns en längre artikel i tidskriften Populär historia som hävdar att man hos sumererna (nuvarande Irak) i samband med handel och ekonomi använde små lertavlor med tecken för tex oxe eller sädesax och att detta system senare kom att utvecklas till alfabet. Du hittar artikeln via länken http://popularhistoria.se/artiklar/den-forsta-skriften
För att nysta vidare till latin finns flera (engelska) sajter som beskriver hur latin och andra språkalfabet påverkat varandra.
http://cs-exhibitions.uni-klu.ac.at/index.php?id=471
http://www.omniglot.com/writing/latin.htm
Du kan också läsa mer i tex Leif Zetterlings bok Alfabet som inleds så här:
"De första symboler som människan använde sig av för att anteckna händelser, meddela sig eller bokföra transaktioner var enkla bildtecken/---/ där varje tecken kom att representera en stavelse.
Dessa skrifttecken anses vara föregångare till vårt alfabet, som fick sin första genomförda utformning hos fenicierna för cirka tretusen år sedan. Ursprungligen höggs symbolerna i sten och de flesta tecken är därför kvadratiska eller raka snarare än runda. /---/ Grekerna/---/ tog tillvara denna alfabetsskrift /---/ Romarna lånade i sin tur dessa grekiska bokstavsformer och kunde därmed för tvåtusen år sedan utveckla sitt latinska och senare romerska alfabet."

28 januari 2018 - 20:59