Hur får Italien sin energi?

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
Hur får Italien sin energi?
Svar: 

Italien har ganska få naturtillgångar och behöver därför importera mycket av sin energi.

​Såhär skriver Nationalencyklopedin om Italiens energiförsörjning:

​"Italien är fattigt inte bara på mineral utan också på energitillgångar. År 2015 täcktes Italiens energiförbrukning nästan helt av import. Till de inhemska energitillgångarna bidrar naturgas, biobränslen, geotermisk energi, råolja och vattenenergi nästan likvärdigt. Av den totala konsumtionen svarar dock fossila bränslen för drygt 95 procent, varav olja står för nästan hälften. Oljan importeras främst från Mellanöstern. Knappt 75 procent av elproduktionen kommer från fossilbaserade värmekraftverk, medan 18 procent kommer från vattenenergi, 5 procent från vindenergi och 2 procent från geotermisk energi. Förnybara energislag bidrar med cirka 10 procent till BNP med målet att nå 17 procent 2020."

​Källa: Nationalencyklopedin, Italien. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/italien (hämtad 2019-01-11)

​Du kan också läsa mer om Italiens elproduktion på engelskspråkiga Wikipedia:

10 januari 2019 - 11:11