Hur får en tillgång till vetenskapliga databaser från Proquest i sverige?

Besvarad av Sebastian Tarazona
Fråga: 
Hej! Har ni några tips hur jag skulle kunna få tillgång till denna vetenskapliga söktjänst från Proquest? Vilket bibliotek i Sverige skulle kunna hjälpa mig med tillgång till söktjänsten? https://search.proquest.com/docview/1545044431?accountid=12084 Mvh
Svar: 

Hej,

Proquest är ett företag som erbjuder olika typer av elektroniska kunskapsresurser inom utbildning, bl.a. vetenskapliga databaser till universitet och forskningsbibliotek. Många högkolor och universitet har tillgång till Proquests resurser i olika grad och egna villkor för vem och hur studenter, forskare och allmänhet kan få tillgång till dessa. Vanligt förekommande är att det för allmänheten är möjligt att på plats, t.ex. på Umeå universitetsbibliotek, söka och skriva ut material från en Proquest-databas. Detta gäller ofta även andra delar av bibliotekens elektroniska resurser. Sedan har en som student, även distansstudent, och som forskare i en institution som köpt in Proquest, tillgång till dess resurser även utanför universitetet via ens institutions inlogg/-id. Mitt tips är att du går till ditt närmsta högskole- eller universitetsbibliotek och frågar om de har tillgång till Proquest.

28 augusti 2017 - 16:21

Kategorier