Hur doftar en Nattviol?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur doftar en Nattviol?
Svar: 

Nelsaon Garden beskriver Nattviolen med orden "Mot kvällningen i ljumma sommarkvällar sprider sig vågor av en ljuv, lite orkidéliknande doft över trädgården."
Nattviol - Nelson Garden

Du kan också läsa mer om Nattvioler här:
Nattvioler - NE
Nattviol - Wikipedia
Nattviol -  Den virtuella floran

17 juli 2019 - 19:08

Kategorier