Hur dödlig är covid-19?

Besvarad av Andréa Haglund
Fråga: 
Hur dödlig är covid-19 i jämförelse med andra tidigare Corona virus?
Svar: 

Då Covid-19 fortfarande är en ny sjukdom och mycket av den data som behövs saknas, alltså hur många som verkligen dött i Covid-19 och inte på grund av andra orsaker, så är det svårt att ge ett definitivt svar på frågan. 

I en artikel i tidskrifter Nature gör man en genomgång av olika studier som gjorts hittills där det sammantaget ser ut som att dödligheten kan ligga runt 0.5-1%. Men man konstaterar också att: 
"The risk of dying from COVID-19 can vary considerably depending on age, ethnicity, access to healthcare, socioeconomic status and underlying health conditions. More high-quality surveys of different groups are needed, these researchers say."
På wikipedia finns en bra sammanställning av olika smittsamma sjukdomars dödlighet, se länk nedan. 

Länkar: 
Artikel från Nature.com
Sammanställning dödlighet sjukdomar Wikipedia

24 juli 2020 - 9:12