Hur diskuterar man religion?

Besvarad av Jenny Nises
Fråga: 
När och av vilken anledning kan man reagera starkt när den religion man tillhör ifrågasätts? Vad är det svåraste när man diskuterar religion? Vilka tumregler är viktigast?
Svar: 

Det är svårt att svara enkelt på din fråga, då hur man agerar och reagerar är ytterst individuellt. Men om du vill diskutera religion kan det vara bra att först få en allmän koll på våra olika världsreligioner. På ditt bibliotek finns böcker om religion, eller så kan du läsa några artiklar på SO-rummet (https://www.so-rummet.se/kategorier/religion).
Religion och politik anses av många som känsliga områden att diskutera och då kanske det kan vara bra att först läsa lite allmänt om hur man får till bra samtal, kanske boken "Vi måste prata : lätta lösningar på svåra samtal" av retorikexperten Elaine Eksvärd kan inspirera. Om du sen är sugen på att lära dig mer om att diskutera och argumentera så kan boken "Konsten att få rätt : handbok i talekonst" av Birger Bergh vara något för dig.
Lycka till!

9 januari 2018 - 14:25