Hur definieras makt?

Besvarad av Daniel Fahlén
Fråga: 
Hur definieras makt?
Svar: 

Makt kan definieras som när part A får part B att göra något, även om part B inte önskar detta. Part A utövar då makt.

I ett modernt samhälle sker dock maktutövande sällan så direkt. Det räcker oftast med att part B vet om att part A har förmågan att utöva makt för att part B skall anpassa sitt handlande till part As önskemål. Så fungerar till exempel de flesta staters rättssystem. Det räcker normalt med att medborgaren vet om att staten har förmågan att på olika sätt ingripa för att denne skall undvika att bryta mot lagen.

Begreppet är ifrågasatt och används på olika sätt i olika sammanhang.

Läs vidare på wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Makt
eller NE: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/makt

 

31 januari 2016 - 11:09