Hur definierar staten och universiteten låg medel och höginkomsttagare

Besvarad av Hans Blomqvist
Fråga: 
hur definierar staten och universiteten låg medel och höginkomsttagare
Svar: 

Jag kan inte hitta några officiella definitioner av de begrepp du nämner. Däremot finns hos SCB (se länken) en artikel där man menar att det inte finns någon officiell gräns för vad som är en höginkomsttagare. Däremot finns ett antal sätt hur man kan urskilja gruppen höginkomsttagare. Jag tolkar det som att lika definitioner används i olika sammanhang. Man får nog anta att det samma gäller medel- samt låginkomsttagare.

http://www.scb.se/grupp/valfard/be0801_2004k01_ti_06_a05st0401.pdf

27 december 2016 - 21:37

Kategorier