Hur bryts berg ner?

Besvarad av Caroline Karlsson
Fråga: 
Hur bryts berg ner?
Svar: 

Hej!

​Erosion kallas det när berg på olika sätt nöts ner. Det kan till exempel vara vatten och vind eller levande organismer som sliter ner berg.

​Du kan läsa mer om detta på
Sveriges geologiska undersökninghttps://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/erosion-och-ige...)

Nationalencykolpedin
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/erosion

​Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erosion

27 februari 2019 - 17:29