Energiproduktion i Sverige 2025

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Hur bör Sverige göra för att täcka upp den förväntade energibristen år 2025?
Svar: 

Boverket publicerade 2012 "Vision för 2025" där man bl a tar upp energiförsörjningen: http://sverige2025.boverket.se/sakerstall-framtidens-elforsorjning.html.
Det man lyfter fram där är: "energieffektivisering, en kraftig utbyggnad av sol-, vind- och vågenergi och av bioenergianvändningen"

Men svaret på din frågan beror förstås på vem du frågar. Jag rekommendera att du kollar några olika åsikter; t ex olika politiska partier, företrädare för industrin och miljörörelsen!

10 januari 2014 - 16:10