Hur bor pingviner på Antarktis?

Besvarad av Alexandra Melander
Fråga: 
Hur bor pingviner på Antarktis?
Svar: 

På Nationalencyklopedins hemsida finns en artikel om Pingviner och fakta om hur de lever. Det finns också fakta om pingviner på Naturhistoriska riksmuseets hemsida och på pandaplanet.se

För att sammanfatta vad som står där så lever ju pingvinerna i Antarktis eller på subantarktiska öar. För att hålla värmen i den kalla omgivningen har pingvinerna vattentät fjäderdräkt, tjockt fettlager innanför huden och ett system av blodkärl som fungerar som ett slags värmeväxlare i benen och vingarna. Pingviner är sällskapliga djur och häckar i kolonier. De simmar snabbt och smidigt genom vattnet och jagar, fångar och sväljer kräftdjur, fiskar och bläckfiskar under vattnet. 

De pingvinarter som lever på lite varmare områden häckar i hålor under marken för att inte bli för varma. De pingvinarter som häckar där det är kallare ruvar ofta äggen stående och flyttar norrut på vintern. Kejsarpingvinen är annorlunda för den häckar långt in på inlandsisen i Antarktis under vintern.  Nästan alla pingviner lägger två ägg, men kejsarpingvinen och kungspingvinen lägger bara ett. När pingvinerna befinner sig i fasta och står och ruvar sina ägg, äter de bara snö för att hålla vattenbalansen. Hanarna får ibland stå och ruva äggen väldigt länge innan honorna kommer och byter av dem, och därför har de utvecklat förmågan att lagra mat länge och samtidigt hålla den ganska färsk. Kungspingvinhanar kan till och med lagra mat i magsäcken i upp till tre veckor. Hos kejsarpingvinen är det bara hanen som ruvar äggen.  

Vill du läsa mer om hur pingvinerna lever på Antarktis och kolla på korta filmklipp finns det på dessa länkar: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pingviner
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/pingviner.140.html
http://www.pandaplanet.se/tema/pingvinen 

Eller så kanske ditt bibliotek har några faktaböcker om pingviner?

11 februari 2018 - 17:28