Hur blir man en EU-parlamentariker?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur blir man en EU-parlamentariker?
Svar: 

Europaparlamentet har 751 ledamöter som utsetts av väljarna i EU:s 28 medlemsstater. Sedan 1979 väljs ledamöterna genom allmänna direkta val för en fem årsperiod. Varje land bestämmer självt hur valet ska gå till, men måste garantera jämställdhet mellan kvinnor och män och valhemlighet. Ett proportionellt valsystem används för EU-valen. Rösträttsåldern är 18 år, med undantag av Österrike där den är 16. Platserna fördelas utifrån varje lands folkmängd. Drygt en tredjedel av ledamöterna är kvinnor. Ledamöterna delas in efter politisk tillhörighet, inte nationalitet. Ledamöterna delar sin tid mellan sina valkretsar, Strasbourg (där de befinner sig under 12 sammanträdesperioder varje år) och Bryssel. I Bryssel har de extra sammanträdesperioder samt möten i sina utskott och politiska grupper. Villkoren för ledamöternas verksamhet regleras i ledamotsstadgan från 2009. 

Du kan läsa mer på Europaparlamentets hemsida:
Europaparlamentets ledamöter
Hur väljs Europaparlamentets ledamöter?

RIksdagen har på sin hemsida också lättförstådd information om EU-parlamentet och EU-valet:
EU-valet 2019

 

14 maj 2019 - 15:02