Hur blir man en bättre människa?

Besvarad av Frida Rönnbäck
Fråga: 
Hur blir man en bättre människa?
Svar: 

Hej!

Vilken stor och spännande fråga du ställer! Beroende på vem du frågar så får du nog väldigt olika svar. Så här tänker jag:

För att bli en bättre människa behöver man fundera på hur en god människa är, så man vet vad man vill sträva efter. Filosofer och religioner har försökt svara på den frågan i årtusenden och kommit fram till olika principer för vad som är rätt och fel, hur man är en god människa etc, men det finns inget entydigt svar. Jag tänker inte gå in på vad olika religioner säger om saken, utan istället rekommenderar jag att du går till filosofihyllan på biblioteket och lånar en bok om etik. Människors uppfattning om vad som är rätt och fel kallas moral, medan etik är den teoretiska bakgrunden till moralen och varför vi tycker som vi gör. Det låter kanske krångligt, men i grunden handlar etik om vad som är rätt och fel och hur vi bör leva. Den del av etiken som kanske är mest intressant för dig är den som kallas normativ etik. Nationalencyklopedin definierar normativ etik som "...det filosofiska studiet av frågan om vad som kännetecknar en rätt handling och vilka mänskliga karaktärsegenskaper som är goda."

När du kommit en bit på vägen i dina funderingar så är nästa steg att börja handla efter de principer som du tycker är rätt. Lycka till!

Boktips
"Etik : människa, moral, mening" av Ann Heberlein
"Rätt och fel : introduktion till moralfilosofi" av James Rachels.

Läs mer om etik på webben
Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Etik
SO-rummet: http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/etik-och-moral#

 

3 oktober 2016 - 14:54