Hur blev universum till?

Besvarad av Louise Hellström
Fråga: 
Hur blev universum till?
Svar: 

Big Bang-teorin, är en teori om hur universum skapades för nästan 13,6 miljarder år sedan. Den "stora smällen" känns väldigt abstrakt och främmande för oss vanliga människor,
fanns det något innan, eller fanns det "ingenting". Big Bang-teorin bygger på en klump av energi och materia som expanderades med sådan kraft och hastighet
att både tid, rum och universum "bildades". Läs vidare på Uppsala Universitets webbplats, under "Hur uppstod universum", www.uu.se. Läs även vad den i år bortgångne kände fysikern Stephen Hawking säger i ämnet, "Före universum existerade ingenting", www.nyteknik.se.

29 oktober 2018 - 11:43