Hur blev iranier muslimer?

Besvarad av Pontus Ridderstedt
Fråga: 
Hur blev iranier muslimer? Fredligt eller via våld eller annat?
Svar: 

Iran (eller Persien som det hette då) fick islam som statsreligion vid mitten av 600-talet efter att araberna anföll och erövrade deras land. Tidigare hade zoroastrismen varit statsreligionen i Iran. Själva övergången till islam gick gradvis. Utövare av andra religioner tilläts oftast under historien i Iran, men den styrande regimen och byråkratin har hela tiden varit utpräglat muslimsk.

Läs mer på Landguden
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/iran/aldre-historia/

So-rummet
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/varldens-lander-historia/mellanostern-historia/irans-historia

Brittanica
https://www.britannica.com/place/Iran/Religion
 

Encyclopædia Iranica (Conversion of Iranians to islam)
http://www.iranicaonline.org/articles/conversion-ii

12 september 2019 - 10:50